PC hjemme

Hvordan koble opp til et hjemmenettverk

Hvis du har tilgang til Internett hjemme, kan du koble til hjemmenettverket (PDF, 502 kB).

Du kan også bruke PC-en offline hjemme. Da må du huske at du ikke har tilgang til noe av det som er nettbasert, og at Office 365-programmene ikke blir synkronisert. Når du kommer på skolen igjen, vil programmer som f. eks. One Note og One Drive synkroniseres automatisk. 

Husk å slå PC-en helt av og så på igjen for hver gang du bruker PC-en på et nytt sted, f. eks. på skolen etter at du har brukt den hjemme.