Kontaktopplysninger skoleseksjonen

Kjell Jensen

Virksomhetsleder for skole

Telefon: 473 97 906

E-post: kjell.jensen@faerder.kommune.no

 

John Holmvik

Rådgiver

Telefon: 409 11 953

E-post: john.martin.holmvik@faerder.kommune.no

 

Svein Gunnes

Rådgiver

Telefon: 971 80 354

E-post: svein.gunnes@faerder.kommune.no

 

Ann Kristin Johansen

Rådgiver

Telefon: 924 47 101

E-post: ann.kristin.johansen@faerder.kommune.no

 

Vibeke Gundersen

Rådgiver

Telefon:

E-post: vibeke.gundersen@faerder.kommune.no