Kontaktopplysninger skoleseksjonen

Kjell Jensen

Seniorrådgiver

Telefon: 473 97 906

E-post: kjell.jensen@faerder.kommune.no

 

Marit Lyngheim Wilhelmsen

IKT-Rådgiver

Telefon: 952 67 877

E-post: marit.lyngheim.wilhelmsen@faerder.kommune.no

 

Ann Kristin Johansen

Prosjektleder/Rådgiver

Telefon: 924 47 101

E-post: ann.kristin.johansen@faerder.kommune.no

 

Vibeke Gundersen

Rådgiver

Telefon: 958 22 904

E-post: vibeke.gundersen@faerder.kommune.no

 

John Holmvik

Rådgiver

Telefon: 409 11 953

E-post: john.martin.holmvik@faerder.kommune.no