Kontaktopplysninger skoleseksjonen

Kjell Jensen

Virksomhetsleder for skole

Telefon: 473 97 906

E-post: kjell.jensen@faerder.kommune.no

 

John Holmvik

Rådgiver

Telefon: 409 11 953

E-post: john.martin.holmvik@faerder.kommune.no

 

Øyvind Pedersen

Rådgiver

Telefon: 94 83 34 20

E-post: oyvind.pedersen@faerder.kommune.no

 

Ann Kristin Johansen

Rådgiver

Telefon: 924 47 101

E-post: ann.kristin.johansen@faerder.kommune.no

 

Vibeke Gundersen

Rådgiver

Telefon:

E-post: vibeke.gundersen@faerder.kommune.no