Psykologisk førstehjelp

Helsesykepleier har undervisning på 5. og 8.trinn i Færder kommune. Undervisningens mål er å styrke elevens kunnskap om følelser og hvordan tanker påvirker følelsene våre.

ElPsykologisk førstehjelp rød og grønn figur - Klikk for stort bildeevene får innføring i  hjelpehånden . Hjelpehånden er et verktøy og ryddesystem som elevene kan bruke alene, eller sammen med en voksen for å sortere tanker og følelser som lager trøbbel og vanskeligheter.

Gjennom undervisningen ser vi på de forskjellige følelsene våre; sint, glad, redd og trist. Hvordan påvirker følelsene oss og hvordan kjennes de i kroppen? Hva er bra med de forskjellige følelsene? Så ser vi på hvordan tankene påvirker følelsene. Vi lærer om Rødtanker og Grønntanker. Rødtanker vil gjøre det vanskelig for oss, mens de grønne vil hjelpe oss. Alle har Røde tanker som gjør at vi kan føle oss redde og usikre. Vi lærer å finne Grønntanker som kan hjelpe oss til å bli mindre triste og leie, og som kan få oss til å føle oss bedre!

Elever kan bruke hjelpehånden til å finne Grønne oppmuntrende tanker før de skal noe de gruer seg til; for eksempel en fremføring. Hjelpehånden kan også brukes til å se på en vanskelig situasjon for å utforske om det er flere måter å tolke det som hendte på. Kan jeg se saken fra flere sider? Dersom jeg tenker at noe er farlig blir jeg redd. Kan jeg tenke annerledes om dette?.Psykologisk førsthjelp hjelpehånden - Klikk for stort bilde

Målet er at elevene bruker kunnskapen om at tankene påvirker følelsene, og at de selv er med på å påvirke tankene. Elevene øver på å fylle ut hjelpehånden og trener på å finne og lytte til de Grønne tankene, og de kan se at de selv er med på å påvirke hvordan de har det og tar det. Lærer er med i undervisningen.