Vurder behov for langsiktig oppfølging

Forsker Børge Skåland ved Høgskolen i Oslo og Akershus har dybdeintervjuet lærere som er utsatt for vold og trusler fra elevene (Amli, 2016).

Sitat fra Forskning.no:

Tabu å snakke om

– Når slike ting skjer, er det tabu å snakke om det i skolehverdagen, sier Skåland.

Forsker Børge Skåland ved Høgskolen i Oslo Met dybdeintervjuet lærere som er utsatt for vold og trusler fra elevene.

Han forteller at det gjelder både overfor rektor og kollegaer. Lærerne som har opplevd vold og trusler fra elever, må til utenforstående aktører for å finne støtte. For mange har fastlege, politi eller advokat vært de som har støttet dem mest.

– Det ligger i læreryrket at du skal ha kontroll i skolehverdagen. Da tilhører du lærerklubben. Bryter du med denne normen, opplever du avvisning i stedet for støtte. Synliggjør en lærer frykt, blir vedkommende sett på som inkompetent. Forteller du om det som er skjedd, blir du merket.

Går litt i stykker

Skåland forteller at de som opplever krenkelser fra elevene, føler at de går litt i stykker.

– De opplever utrygghet i yrkesutøvelsen og forståelsen av seg selv som menneske. De forteller at de opplevde at de ble svekket, at de ble svak og liten etter å ha blitt utsatt for en trussel, sier Skåland.

Flere av lærerne måtte oppsøke legevakt for blant annet å få beroligende. De hadde hyperventilering, panikk eller mistet grepet.

– Hos mine informanter ser det også ut som fagforeninger og verneombud svikter, sier Skåland. Han ble interessert i problemstillingen da han selv var lærer og opplevde ting som skjedde rundt han.

– Det var noe jeg ikke skjønte, som jeg ønsket å finne ut mer om. Tilfeldig var det noen som fortalte om noen som var blitt krenket og så begynte snøballen å rulle. Informantene mine ville snakke om dette tabuet i norsk skolehverdag (Amli, 2016).

Kilde:
Amli K. (2016). Slik opplever lærere vold og trusler fra elevene. Oslo Met. Storby universitetet.