Personvern i skolen

Personvernsregler for barns opphold i barnehage og skole.
I forbindelse med barns opphold i barnehage og skole, melder det seg ofte spørsmål som gjelder barnas personopplysninger. Når kan opplysninger utleveres, og hvilke opplysninger er det ikke greit å gi fra seg?

Datatilsynets sider om "Barn, unge og skole" gir gode, oppdaterte svar på disse spørsmålene.

Barn, unge og skole | Datatilsynet

Kontaktinformasjon

Skoleadministrasjonen i Færder kommune

E-post: ams@faerder.kommune.no

Telefon: 33 39 00 00