Skoleruta Færderskolene 2020/21

NB! Høstferien er fra og med 2020 flyttet til uke 41 på grunn av sammenslåing med Telemark fylkeskommune.

Skolerute 2020-2021

Måned

Datoer

Skoledager

August Skolestart: Mandag 17. august. 11
September   22
Oktober

Høstferie uke 41  5. oktober – 9. oktober

17
November   21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 14
Januar Første skoledag etter nyttår: mandag 4. januar 20
Februar

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar)

15
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 20
April Påskeferie t.o.m. mandag 5. april (2. påskedag mandag 5. april) 19
Mai

Offentlige fridager Kr.himmelfartsdag torsdag 13. mai, mandag 17. mai og 2.pinsedag 24.mai
Fri fredag 14.mai

17
Juni Siste skoledag fredag 18. juni 14