Endring av personinformasjon og informasjon om flytting

Hvordan melder du skolen om adresseendring, telefon og e-post samt personnummer?