Tilbud til barn, ungdom og foreldre/foresatte

Her finner du en oversikt over tilbud kommunen tilbyr barn, unge og familier.

Her finner du en oversikt over tilbud kommunen har til barn, unge og familier. Mange av tjenestene er lavterskeltilbud, det vil si at du, eller din familie, kan benytte dere av tilbudet innen kort tid. Andre tilbud krever at du sender oss en søknad, og vi hjelper deg gjerne med det. Felles for alle tilbudene er at barn, unge og familier får tilrettelagte tjenester tilpasset individuelle behov. Alle tjenester er gratis.