Helsesykepleier og SLT-koordinator (rus og kriminalitetsforebyggende koordinator)

Kristin Wolles Stensholt. Foto. - Klikk for stort bildeKristin Wolles Stensholt
Jeg synes stillingene er spennende fordi de begge er utfordrende. De krever at man har stor samarbeidsvilje og at man har kommunikasjonskompetanse, og mye tålmodighet.

Fortell om jobben din

Som helsesykepleier ved Teigar ungdomsskole samarbeider jeg med ledelsen ved skolen, jeg deltar i møter, har samtaler med elever – om psykisk helse, det kan dreie seg om selvskading, selvmordstanker, roting med mat, konsentrasjonsproblemer, vansker i hjemmet og to hjem problematikk. Jeg har også vaksinasjonsansvar og underviser om sex og samliv. I tillegg jobber jeg med tannhelse og ernæring og psykologisk førstehjelp. Jeg samarbeider også med PPT, barnevern, psykologer, fysioterapeuter, BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) og fastleger.

I jobben som SLT-koordinator (rus og kriminalitetsforebyggende koordinator) deltar jeg på SLT-styringsgruppemøter og arbeidsgruppemøter. Jeg er også med i en forebyggende radikaliseringsgruppe. Jeg følger opp elever og ungdom (12-20 år) ved bekymring om ekstremisme, bekymring i forbindelse med rusproblematikk og kriminalitet. Jeg samarbeider også forebyggende med politi, SLT-koordinatorer i Vestfold og kommunaldirektøren.

Hvordan er typisk arbeidsdag for deg?

En typisk arbeidsdag som helsesykepleier inneholder ofte samtaler på mitt kontor med elever, samarbeidsmøter med kontaktlærere og inspektører og foresatte. Jeg besvarer telefoner fra foresatte, besvarer mail, og har uformelle samtaler med ledelsen ved skolen og kontaktlærere.

Som SLT-koordinator forbereder jeg møter, deltar i møter med ledelsen i kommunen, har forebyggende samtaler med politi i forbindelse med bekymring rundt elever, jeg besøker andre skoler, deltar på foreldremøter, skriver referater og orientere kommunaldirektøren ved bekymringer.

Hvorfor søkte du stillingen?

Jeg synes stillingene er spennende fordi de begge er utfordrende. De krever at man har stor samarbeidsvilje og at man har kommunikasjonskompetanse, og mye tålmodighet.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at ingen dager er like. Jeg har flotte og kunnskapsrike samarbeidspartnere som jeg jobber med. Jeg liker å jobbe med ungdom, det er utfordrende, lærerikt og spennende.

Hva er det beste med jobben din?

Det mest utfordrende i min jobb er å klare alle oppgavene jeg har, kan være  vanskelig å strekke til. Det er vanskelig å si nei og begrense seg.

Våre ledige stillinger