Leder på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Trine Søndergaard Skov. Foto. - Klikk for stort bildeTrine Søndergaard Skov
Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag.

Fortell om jobben din

Jeg er ansvarlig for organisering og drift av min avdeling og at det skjer i samsvar med gjeldene delegasjon og politiske vedtak. Denne delen av jobben min kan grovt deles inn i tre hoveddeler, personal-, økonomi-, og fagansvar. Samtidig så har jeg så mange andre oppgaver fordi vi er en organisasjon i en dynamisk sektor hvor det er pasientene og innbyggerne forøvrig som bestemmer behovet og tilbudene vi skal levere.

Hos oss deltar lederne aktivt og bidrar til at sykehjemmet fungerer som en helhetlig organisasjon. Vi er med i en ledergruppe hvor det forventes at vi er pådrivere og initiativtakere til fornyelse og utvikling av organisasjonen vår og tjenestene vi tilbyr. Noen spennende oppgaver som jeg vil trekke frem innenfor min jobb er ansvaret for å bruke ressursene best mulig, drive innovativ tjenesteutvikling med en kunnskapsbasert tilnærming, oppgavemestring hos medarbeiderne mine og kompetanseutvikling.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Dagene mine er svært variable, men jeg er alltid på GAT i løpet av dagen, det er bemanningsverktøyet vårt. Hverdagene mine består av en del møtevirksomhet og samarbeid med de andre lederne i institusjonen og kommunen for øvrig, men det viktigste samarbeidet jeg gjør er den daglige kontakten jeg har med medarbeiderne mine. Jeg beundrer kompetansen og omsorgen de tar med seg på jobb hver dag. Jeg forsøker så godt det lar seg gjøre å ha en oversikt over pasientene som bor hos oss, både fordi jeg har det ansvaret, men også fordi jeg har den bakgrunnen jeg har som spesialsykepleier i demens og alderspsykiatri. Jeg har en god relasjon med mine medarbeidere og hvis det oppstår utfordrende pasientutfordringer og akutte hendelser kommer jeg automatisk på banen, enten som støttespiller eller rådgiver, men mest for å bivåne kompetansemedarbeiderne jeg jobber med. Det er gøy å se hvordan de løser komplekse situasjoner gjennom samarbeid og kunnskapsbasert praksis, det gir meg så mye energi og motivasjon.

Hvorfor søkte du stillingen?

Jeg har egentlig alltid tenkt at jeg ønsket å gå inn i ledelse fordi jeg synes det er naturlig og ikke minst en viktig oppgave for å ivareta og utvikle helsevesenet våres på. Jeg har alltid likt ansvar, oversikt, strategi og utfordringer. I den gamle stillingen min hadde jeg mange spennende lederrelaterte oppgaver, men ikke det formelle lederansvaret. Det var derfor et naturlig steg og søke når jeg så det var en ledig stilling her på en avdeling for personer med demens.

Hva er det beste med jobben din?

Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. Jeg synes resten av ledergruppen og mine egne ledere er så kunnskapsrike og inspirerende. Det er gøy å være en del av lederteamet i helse og sosialsektoren, som ung leder i starten av min karriere. Samtidig opplever jeg å bli tatt på alvor og få anerkjennelse for mine kompetanseområder, det er oppbyggende. I helse og omsorg er fokus på kompetanseutvikling i alle ledd, det synes jeg selvfølgelig er ekstra bra. Alt jeg har beskrevet over er spennende sider ved jobben min. Jeg synes det er veldig gøy å se de forskjellige kvalitetene til medarbeiderne mine og bruke de til det de er flinke på, til fordel for pasientene våres.  

De gangene jeg får brukt kompetansen min om demens og pårørende i undervisning eller veiledning, eller når jeg fikk være med å utarbeide demensplanen for nye Færder kommune, da blir dagene litt ekstra verdifulle.

Hva er utfordrende med jobben din?

Jeg vil si at lederrollen er utfordrende i seg selv, fordi vi forvalter både menneskelige og økonomiske ressurser og har et stort ansvar for å drive både forsvarlig og omsorgsfullt. Å finne den balansen i alle forventningene og krav man har som leder tror jeg er det mest utfordrende.

Våre ledige stillinger