Sykepleier

John Inge Torkildsen. Foto. - Klikk for stort bilde

John Inge Thorkildsen
Jeg føler jeg utretter noe viktig som sykepleier for beboerne og ønsker å bidra til at de opplever trivsel, mening og mestring i hverdagen.

Fortell om jobben din

Jeg jobber på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. Der er det en avdeling for rus og psykiatri, avdelinger for heldøgns omsorg og pleie til personer med demens og kognitiv svikt. Det er også dagsenter for hjemmeboende, Inn på tunet på Støyten, omsorgsboliger på Bjønnestoppen og demenspoliklinikk med utrednings og pasientopplæringstilbud.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Jeg har mange dagvakter på avdelingen og kveldsvakter som blålyssykepleier der jeg har pasient og administrativt ansvar for flere avdelinger. Jeg fungerer også som stedfortreder for avdelingsleder. Mine arbeidsoppgaver er å yte helhetlig omsorg og pleie til beboerne med tanke på behandling, medisiner, personlig hygiene og ernæring. Videre er det undervisning av personal og studenter. Jeg har laboratorieansvar, der en av oppgavene er å veilede ansatte i labprosedyrer. Jeg følger også opp pårørende som er en viktig ressurs og legger til rette for en god og åpen dialog.

Hvorfor søkte du stillingen?

Jeg har alltid hatt interesse for geriatri og å jobbe i eldreomsorgen. Jeg føler jeg utretter noe viktig som sykepleier for beboerne og ønsker å bidra til at de opplever trivsel, mening og mestring i hverdagen. Jeg ble tilbudt 100 prosent fast sykepleierstilling som gjorde at jeg valgte Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter som arbeidssted. Det er også en fordel at det jobber mange menn på avdelingene. Det satses på anvendelse av velferdsteknologi som jeg er interessert i.

Hva er det beste med jobben din?

Det er variasjonen i arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. Det er ikke en dag som er lik. Jeg trives med å jobbe med flinke arbeidskollegaer og treffer mange hyggelige beboere og pårørende. Det er et godt tverrfaglig samarbeid med blant annet leger, vernepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut. 

Hva er utfordrende med jobben din?

Å jobbe som sykepleier i eldreomsorgen gir meg utfordringer både som menneske og fagperson. Det er alltid noe nytt som skjer og som utfordrer meg til at en holder seg faglig oppdatert. Jeg får anvendt min kompetanse og lærer nye ting av dyktige kolleger. Etiske problemstillinger knyttet til demensomsorgen utfordrer meg til refleksjon. Jeg synes jobben som sykepleier gir meg stor grad av variasjon og utfordringer i arbeidshverdagen.

Våre ledige stillinger