Færder kommune tilbyr gratis vaksine mot meslinger

Forekomsten av meslinger i Europa øker. Til nå er det 40.000 tilfeller i 2018. Dette er dobbelt så mange som i hele 2017.

Meslinger er en svært smittsom barnesykdom. Den smitter ved dråpesmitte. Det er også den alvorligste av barnesykdommene. Det er sjelden at det blir alvorlige komplikasjoner, men det forekommer. Til nå er det ca 50 dødsfall i Europa siste året.

I Færder kommune er vaksinasjonsdekningen noe lavere enn landsgjennomsnittet. Derfor har kommunen bestemt at de som ønsker det skal få GRATIS vaksine.

De som bør vaksinere seg, er først og fremst de som vet at de ikke tidligere har fått vaksine eller med sikkerhet vet at de ikke har hatt meslinger tidligere. De som er født før 1969 har med nesten 99 % sikkerhet hatt meslinger. Siden den gang har vaksine vært tilgjengelig, og de fleste har fått tilbud om vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

For at en befolkning skal ha en beskyttelse mot meslinger, bør vaksinasjonsdekningen være over 95 %. Den er lavere i Færder kommune.

De som ønsker vaksinering, kan henvende seg til Smidsrød legesenter tlf. 90709315 (Mona).
Det er også mulig å hente vaksine på helsestasjonen og så få den satt av fastlegen. Da må det betales for konsultasjon.

Kommuneoverlegen