Dagaktivitetstilbud for personer med demens i tidlig fase

”Har ikke jeg møtt deg før” er et dagaktivitetstilbud for personer med demens i tidlig fase. Er du en person som akkurat har fått demensdiagnosen, eller er du i et utredningsforløp og ønsker å møte andre i samme situasjon? Da kan kanskje dette være noe for deg.

Aktivitetene finner vi ut av sammen, dette skal først og fremst være noe som oppleves som meningsfylt for nettopp deg.

  • Er det å dra på museum
  • Bilturer
  • Gåturer
  • Kino
  • Hobbyaktiviteter
  • Kafebesøk

Eller rett og slett bare å drikke kaffe sammen med noen som er i samme situasjon. Mulighetene er mange og bare kreativiteten stopper oss.

Når?

Tilbudet vil i første omgang være én gang i uken, på onsdager, fra kl. 10:00 til kl. 14:00. Har vi behov for litt mer tid en dag, så er det mulighet for det. Vi starter dagen med litt frokost på Bjønnesåsen, som vi lager sammen. Deretter blir vi enige om hva vi ønsker å bruke dagen til.

Kontaktinformasjon

Er dette av interesse for deg, kan du ta kontakt med:

Tjenestekontoret
Tlf.: 951 93 480 (kl. 9-14)

Bjønnesåsen v/Line Gregersen
Tlf.: 404 82 253 (kl. 9-14)

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 3 MB).
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Brosjyre