Brukerundersøkelse 2019

Færder kommune er opptatt av å gi sine innbyggere et best mulig tilbud. Det er derfor viktig å vite hvordan våre tjenestemottakere opplever kvaliteten på den tjenesten som ytes.

Det gjennomføres  brukerundersøkelser hvert andre år, og resultatene brukes i kommunens kvalitetsarbeid. Her kan du se resultatene fra brukerundersøkelsen (PDF, 423 kB) ved Smidsrød helsehus, gjennomført i juni 2019.