Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00.

Nå skal koronasyke i Færder følges opp gjennom en app

Klikk for stort bilde 

Færder kommune tar i bruk helseteknologi for å følge opp smittede innbyggere hjemme. Målet er å begrense smitterisiko, avlaste helsevesenet og å fange opp forverringer.

Færder iverksetter flere tiltak for å kunne håndtere koronakrisen. Til tross for et lavt antall smittede nå, ser kommunen at dette fort kan endre seg og presset på helsevesenet kan øke betraktelig. Ansvarlig rådgiver Halvor Lindqvist tror digital hjemmeoppfølging vil være bra både for pasienten og for helsetjenesten.

- Digital hjemmeoppfølging betyr at pasientene følges opp gjennom en app på deres smarttelefon eller nettbrett, og at helsepersonell følger med i en egen løsning hvor de kan gi råd og veiledning. I appen kan pasientene selv rapportere inn symptomer, svare på spørreskjema og gjøre målinger, som for eksempel temperatur. Ved forverring vil det gå av et varsel og helsepersonell kan ta kontakt med pasienten.

Løsningen gjør det også mulig for pasienter å chatte eller ha videosamtale med helsepersonell. En tverrfaglig gruppe i kommunen står bak prosjektet, mens pasientene rent praktisk skal følges opp av hjemmetjenestens innsatsteam. Pasienter som skrives ut fra sykehuset skal først på løsningen.

- Fordi det er en app som kan lastes ned, så krever det lite av pasienten å komme i gang. Vi ser for oss å starte med inntil 50 pasienter i første omgang.

Vurderer også pasienter i risikogrupper

I første omgang skal løsningen tilbys pasienter som er smittet av viruset. Å avdekke forverringer kan være avgjørende for pasientene. Tidligere utprøvinger av digital hjemmeoppfølging i regi av Helsedirektoratet viser også at pasienter føler seg tett fulgt opp og oppfølgingen bidrar til økt følelse av trygghet. Lindqvist tror det kan være ekstra viktig i denne tiden.

- Korona oppleves nok som skremmende for noen, og kanskje spesielt for de som er i risikogrupper. Hvis digital hjemmeoppfølging også kan bidra til å skape trygghet, så tror jeg det vil være svært positivt.

Dersom den nye oppfølgingen gir positive resultater, ser Lindqvist at løsningen også kan brukes til å følge opp risikogrupper.

- Risikogrupper vil være spesielt utsatt i lang tid fremover. Bruk av denne løsningen kan gjøre at vi kan tidlig oppdage om de har blitt smittet gjennom symptomrapportering, eller følge opp hvis de opplever annen forverring.

Norsk helseteknologi

Løsningen Færder kommune har valgt er utviklet av det norske helseteknologiselskapet Dignio. I følge daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle, er det flere kommuner som gjør som Færder nå.

- Det er ingen tvil om at vi merker økt etterspørsel nå som epidemien har kommet til Norge. Det er viktigere en noensinne å ivareta risikogrupper og helseoppfølgingen av de bør i størst mulig grad foregå i deres eget hjem for å unngå smittefare. Digital hjemmeoppfølging ganske nytt i helsevesenet. Selv om Færder er tidlig ute i Norge nå, er metodikken og løsningen testet og utprøvd over flere år, med gode resultater.

Kontaktpersoner

Halvor Lindqvist, Færder kommune: halvor.lindqvist @faerder.kommune.no | +47 46 80 11 80
Lars Christian Dahle, Daglig leder i Dignio: lars@dignio.com | +47 97 05 77 51

Klikk for stort bildeHalvor Lindqvist  Klikk for stort bildeLars Christian Dahle