Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00.

Ungdomsrådet har spurt hvordan det går med Færderungdommene i koronaperioden

Klikk for stort bildeMalin Kjøle Tuxen, leder i Ungdområdet Færder    

- Ungdomsrådet i Færder ville høre ungdommenes stemme i koronaperioden, og gjennomførte derfor en spørreundersøkelse, sier Malin Kjøle Tuxen, leder for Ungdomsrådet Færder. Resultatene fra undersøkelsen finner du oppsummert her. Ungdomsrådet takker absolutt alle ungdommene som har deltatt i undersøkelsen, svarene deres er svært viktige for kommunen.  

192 ungdom fra ungdomsskolene i Færder har deltatt i ungdomsrådets undersøkelse hvor de har besvart åtte spørsmål digitalt og anonymt. Svarene er overbrakt ledergruppa barn og unge, slik at de kan gjøre vurderinger og tilpasse praksis basert på ungdommenes innspill og stemmer. De første spørsmålene omhandler hjemmeundervisning, og ungdomsrådet er fornøyde med å kunne gi skolene så mange tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som kunne fungert bedre. De neste spørsmålene hvor svarene vises i grafer og ordskyer handler om ungdom som strever. Har informasjonen om tilgjengelige voksne nådd ungdommene? Og vet ungdommene hvor de skal henvende seg i Færder dersom de strever? Hvor ønsker ungdommene å få informasjon om ulike tilbud til ungdom som strever, og hvordan ønsker de å ta kontakt dersom de har behov for det, er spørsmål ungdommene har gitt innspill på. Denne informasjonen er svært nyttig for de ulike hjelpetjenestene i Færder, som forebyggende helsetjenester, PPT, RMU og barnevern og ungdomsrådet har videreformidlet disse svarene. Det siste spørsmålet handler om alternativ markering av 17. mai i Færder. Her har allerede 17. mai komiteen fått alle svarene til ungdommene slik at de kan ta med alle de kreative forslagene under planlegging av årets 17.mai.

Ungdomsrådet har jobbet med å oppsummere svarene gruppevis for hvert sitt spørsmål i Teams-møter i samarbeid med Anette som er koordinator for ungdomsrådet.

Hjemmeundervisning – hva fungerer?

Generelt blir det synlig i denne undersøkelsen at det er individuelle behov for hva som fungerer for de enkelte elevene. For noen er det selvstendighet og mulighet til å styre dagen selv som er positivt, for andre er det en manglende styring og struktur som kan gjøre det vanskelig. Mange gode innspill fra de enkelte elevene, og ungdomsrådet har forsøkt å oppsummere hovedtrekkene i det som kom fram:

 • Flere elever mener selvbestemmelse og muligheten til å jobbe selvstendig som positivt, å bestemme selv når man tar pauser, går på do og muligheten til å jobbe med oppgaver i eget tempo oppleves av mange som bra.
 • Det er deilig at det er mindre bråk av medelever, og lettere å konsentrere seg hjemme trekkes frem av mange elever
 • Flere opplever å få hurtigere hjelp av lærere via chat
 • Teams oppleves generelt som et verktøy som fungerer for mange som er fornøyde med bruken av Teams. Spesielt morgenmøtene med klassen trekkes frem som noe positivt
 • Mange klarer å jobbe bra med oppgavene av de som trives med selvstendig jobbing, disse setter pris på mer frihet i arbeidet
 • Flere liker det spesielt når oppgavene er varierte og praktiske oppgaver
 • Å ha det man trenger lett lett tilgjengelig hjemme
 • Sove lengre, slippe det hverdagslige stresset med å rekke buss og liknende
 • Noen har synes prøvene og testene har fungert godt når de er gjennomført hjemme
 • Noen av elevene formidler at hjemmeundervisning ikke fungerer i det hele tatt, og kan ikke trekke frem eksempler på hva som fungerer.

Hjemmeundervisning – hva kunne fungert bedre?

 • Føler vi ikke lærer like mye som når man fysisk er på skolen.
 • Oppgavene er vanskeligere, trenger enklere oppgaver.
 • Veldig mange innleveringer og presentasjoner på en gang og i samme periode. Mange innleveringer samtidig øker stressnivået til elevene. Elevene ser at det er en økning i dette fra hvordan det vanligvis er. Det trengs lengre tidsfrister og at lærere snakker mer sammen og fordeler.
 • Det blir mye skriving, elvene ønsker mer muntlig og gruppesamtaler. Elevene ønsker at lærerne skal forklare mer og ha mer lignende ordinære klassetimer.
 • Skulle hatt flere tilbakemeldinger og møter med lærere, elevene ønsker tettere dialog mellom lærer og den enkelte elev.
 • Flere ønsker flere praktiske oppgaver og noen ønsker mer gym og fysisk aktivitet.
 • Det er for dårlig oversikt over hva som skal skje. Det blir litt kaos og uoversiktlig, det fører til at man mister motivasjon.
 • Viktig å ikke endre på ukeplanen så mye, holde seg til de fastsatte fagene, det er forvirrende med mye endringer.
 • Motivasjon – det er vanskelig å finne frem konsentrasjon alene i hjemmet som er en arena ungdom er vant til å slappe av i.
 • Det tekniske byr på problemer, som f. eks wifi tilgang, ødelagte laptoper og wifi tilgang hjemme hos lærerne.
 • Noen ønsker mer gruppearbeid, få noe mer sosialt i klassemiljøet både på nett og i mindre grupper.

Nå som alle er mer hjemme, hva er de positive endringene som skjer i familiene i disse koronatider?

Av de 192 ungdomsskoleelevene i Færder som har svart på undersøkelsen opplever de fleste at det skjer positive endringer i familiene. For noen ungdom oppleves det ingen positive endringer i familiene i denne perioden. Ungdomsrådet har ikke spurt spesifikt om negative endringer i familiene i denne undersøkelsen, men fokusert på å få frem ungdommenes stemmer på hva som er de positive endringene i familielivet. Mange gode innspill og kommentarer fra ungdom. Ungdomsrådet har forsøkt å oppsummere hovedtrekkene av det som går igjen i ungdommenes svar:

 • Mange opplever det positivt at de får tilbringe mer tid med familien, å være sammen i familiene på en måte som de ellers ikke har tid til.
 • Mer god mat, måltider sammen, mer tid til matlaging og måltider sammen. Spesielt lunsjen er et nytt familiemåltid sammen.
 • Mer tid til tid sammen ute, frisk luft, friluft og gå tur sammen, mer kvalitetstid sammen i familien som f.eks. ballspill.
 • Bedre relasjoner med familiemedlemmer, som bedre relasjon med søster, bror, mor, far osv.
 • Spiller spill sammen, brettspill, puslespill
 • Bedre botilværelse, mer tid til rydding og øke trivsel i hjemmet
 • Roligere hverdag i hjemmet og mindre stress
 • Ungdom med foreldre med samfunnskritiske jobber merker ikke store endringer i familieliv.
 • Kjæledyr blir ikke alene hjemme
 • Ser mer film sammen i familiene
 • For noen merkes det ikke noen positive endringer i familiene

I hvilken grad har informasjon om at voksne er tilstede og tilgjengelige for ungdom nådd dere?

Klikk for stort bilde 

    
Hvis du strever eller trenger en voksen å prate med, vet du hvor du skal ta kontakt i Færder?

Klikk for stort bilde 

 

 

 

Hvis du strever/trenger noen å prate med, hvor ønsker du å få informasjon om hvor du kan ta kontakt med voksne?

Klikk for stort bilde    

 

 

 

 

 

Hvis du trenger noen voksne å prate med, hvordan ønsker du å ta kontakt?

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

Har du et forslag til en alternativ 17.mai markering i Færder?

Generelt er ungdom i Færder opptatt av tradisjoner rundt 17. mai. Tema har engasjert mange ungdom som både er opptatt av å bevare flere av tradisjonene, samtidig som de er opptatt av å følge anbefalte smitteverntiltak for å redusere spredningen av koronaviruset. Det har kommet inn mange gode forslag fra om lag 190 ungdomsskoleelever. Ungdomsrådet har oppsummert hovedtrekkene i forslagene:

Nettbaserte arrangement:

 • Live konsert
 • At alle blir hjemme
 • Live taler på Instagram / Facebook eller lignende plattformer
 • Ordfører holder live-tale
 • Live musikk, korps?
 • Felles allsang på nettet (nasjonalsangen)
 • Streaming av fjorårets barnetog på TB
 • Morsom 17. mai app eller nettside
 • Stor Kahoot om 17. mai og Norge
 • Direktesendt gudstjeneste, markeringer og sang

Utsettelse av feiring

 • f.eks. 17. august

Små arrangementer

 • Live sending på utplasserte skjermer
 • Stor Kahoot om 17. mai og Norge
 • Rebus-løp rundt store deler av øya, sykle 3-5 personer, historiske spørsmål
 • Feire i mindre grupper med venner, nettside for opprette kontakt for de som ikke har noen å feire med i nærområdet
 • Ulike små arrangement på skoler og i parker

Familiefeiring i hjemmet

 • Vi kan pynte oss og ta på bunaden, gå ut på verandaen eller forsiden av huset og vifte med flagget, og at f.eks. ordføreren kjører rundt gjennom gatene. Så kan vi vinke og rope til ordføreren.
 • Felles sanger et angitt tidspunkt. F.eks. nasjonalsangen klokka 12 der alle kler seg fint og synger på terrassen.

Skoler

 • Felles teams-møte klassevis som en mini-feiring.

Tog

 • Flere små 17. mai tog med god avstand
 • Tog med munnbind og hansker (to meters avstand)
 • Ikke gå tog
 • Barnegrupper på fire kan gå med en voksen
 • Istedenfor tog, kan en ha små sosiale bil-samlinger
 • Bil-tog?
 • Båt-tog
 • La russen få gå i tog
 • Mindre grupper fra korps spille på instrumenter på veien
 • Lærere går i tog, holder skjermer/facetimer

Generelt

 • Gratis is og pølser (dårlig råd pga permittering osv.)
 • Kommunen spanderer is som takk for innsatsen
 • Droppe skolearrangementer
 • Fyrverkeri show fra en lekter, med mulighet til å se fra båtene