Besøk i institusjoner i Færder kommune

Syke og eldre er sårbare for smitte av koronaviruset og andre smittsomme sykdommer. Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid. Når en stor andel av sykehjemsbeboerne og resten av befolkningen nå er vaksinerte for koronavirus, kan det lettes på tiltakene.

Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt med nære besøkende. Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nær fysisk kontakt.

Vi ønsker å få mulighet til å få gi god informasjon om vaksinasjon, besøksrutiner og nødvendige smittevernrutiner. Derfor ønsker vi at besøkene melder fra til ansatte når de er kommet.

Uvaksinerte beboere kan ha behov for å skjermes mer enn de vaksinerte beboerne.  Det vil derfor i større grad være lokale bestemmelse og individuelle vurderinger for å ivareta den enkelte.

Personer som testes for Korona kan ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Besøksrutiner uvaksinerte beboere

Besøk til uvaksinerte beboere forutsetter at:

 • Smittevernråd* følges.
 • Antall besøkende begrenses innendørs slik at avstand kan ivaretas, 1 meter – helst 2 meter.
 • Det skal helst ikke være fysisk kontakt mellom uvaksinerte besøkende og pasienter/beboere.

Selv om mange er vaksinert for covid-19 er det andre infeksjoner vi helst ikke vil ha inn i våre institusjoner. Smitteråd* til besøkende skal derfor fremdeles følges av alle besøkende.

* Smittevernråd til alle besøkende

Besøkende skal:

 • Være uten noen symptomer på luftveisinfeksjon og/eller andre akutte sykdomstegn.
 • Dersom pårørende har hatt luftveisinfeksjon skal de ha vært uten symptomer i 24 timer før de kommer på besøk.
 • Utføre håndhygiene før besøkende går inn i institusjonen.
 • Holde minst 1 meters avstand til andre enn den du skal besøke.
 • Utføre håndhygiene når besøkende forlater institusjonen.

Praktisk gjennomføring av besøk i institusjoner

 • Besøkstid Villa Smidsrød og Smidsrød helsehus: kl. 13:00-15:00 og 17:00-19:00.
 • For besøk til uvaksinerte beboere bør besøkende bruke munnbindet under hele besøket.
 • Hvis besøkende har med mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.

Vi ber om at våre anbefalinger respekteres av hensyn til sårbare beboere i våre institusjoner

Færder kommune legger også til rette for digitale løsninger for kontakt mellom pasienter/beboere og pårørende.

Det er kommunelegen, sammen med kommuneledelsen, som beslutter når forsterkede tiltak i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen bør vurderes.

Retningslinjene vil revideres og kan endres ved nye anbefalinger fra helsedirektoratet og/eller lokale vurderinger av smitterisiko.

Les gjerne informasjonen på FHI sine nettsider før besøk.