Hvor langt har kommunen kommet i vaksineringen?

Pilene i tabellen under viser til enhver tid hvilke grupper som nå vaksineres i Færder kommune. Nederst på siden kan du se prioriteringsrekkefølgen.

Klikk for stort bilde1 Les mer om definisjon av risikogruppene på:
fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Når innkalles de ulike gruppene?

Færder kommune har laget en prognose for vaksinering gjennom sommeren. Denne er basert på Folkehelseinstituttets beregninger av vaksineleveranser. Kommunen får eksakte tall fra Folkehelseinstituttet 2 uker frem i tid. Kommuneoverlegen er tydelig på at dette er en prognose og at disse planene kan endres raskt, både hvis vi får færre doser enn forventet, men også hvis vi får flere.

Det er avgjørende for gjennomføring at alle bekrefter timen og kommer til tildelt time. Innkallinger til vaksinering sendes ut per SMS omtrent en uke før vaksinasjonstidspunktet.

Intervallene mellom dose 1 og 2 vil variere mellom 9–12 uker, med unntak av risikopasienter som skal ha 6 ukers intervall.

Prioriteringsrekkefølgen

Korona: Vaksineringen skjer i denne rekkefølgen

Hver uke publiserer kommunen status rundt vaksineringen (hvor langt man har kommet i prioriteringsrekkefølgen). Det kan du lese om her.