Koronavaksine for ungdom 12–15 år - informasjon fra Folkehelseinstituttet

Koronavaksine. Foto. - Klikk for stort bilde

Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19.

Færder kommune vaksinerer ungdom 12–15 år i uke 37

Færder kommune vaksinerer ungdom 12–15 år i Wilhelmsenhallen. Klikk her for mer informasjon om vaksineringen i Færder kommune.

Under følger det kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19.

Koronasykdom

 • Ungdom får oftest mild koronasykdom.
 • Noen få kan bli alvorlig syke.
 • Vaksine beskytter mot alvorlig koronasykdom.

Om vaksineringen

 • Det er frivillig å ta vaksine.
 • Dine foresatte må være enige.
 • Ungdom 12–15 år får 1 dose.
 • De som har hatt korona trenger ikke vaksine.
 • Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Si fra hvis du er redd for sprøyter så den som vaksinerer kan ta ekstra hensyn.

Hvor godt virker vaksinen?

 • Vaksinen lærer kroppen å kjenne igjen koronaviruset og å beskytte deg mot sykdom.
 • Kroppen husker hvordan den kan forsvare deg mot viruset.

Vanlige bivirkninger er

 • Vondt på stikkstedet
 • Trøtthet
 • Hodepine
 • Vondt i kroppen
 • Frysninger og feber

Disse bivirkningene er ubehagelige og ofte kraftigere enn etter andre vaksiner, men går over etter få dager.

Uvanlige bivirkninger

 • Alvorlige bivirkninger er svært sjelden.
 • Sjeldne bivirkninger som allergiske reaksjoner og hjertebetennelse kan behandles hvis de oppstår.
 • Vi følger nøye med på om det skulle oppstå hittil ukjente bivirkninger.
 • Kontakt lege, helsesykepleier eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinasjon.

Vaksinasjon av ungdom 12–15 år må godkjennes av foresatte

Koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Det er foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.

Samtykkeskjema og egenerklæring finner du her (PDF, 362 kB)