Prioriteringsrekkefølgen

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til dem som trenger det mest først.

Færder kommune følger Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge. Hver uke publiserer kommunen status rundt vaksineringen (hvor langt man har kommet i prioriteringsrekkefølgen). Det kan du lese om her.

Korona: Vaksineringen skjer i denne rekkefølgen

Mer informasjon om koronavaksinasjon

Folkehelseinstituttets nettside