Besøk i institusjoner i Færder kommune

Klikk for stort bilde

Syke og eldre er sårbare for smitte av koronaviruset. Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid. Når en stor andel av sykehjemsbeboerne nå er vaksinerte, kan det lettes på noen av tiltakene. Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Det kan ta inntil to uker fra 2. vaksinedose er gitt før best mulige beskyttelse er oppnådd for den enkelte. 

Grunnet stor spredning av muterte virusvarianter skal det skal brukes munnbind fra inngangen til institusjonen og til/fra pasientens rom. For uvaksinerte beboere bør munnbindet brukes under hele besøket.

Besøksrutiner til ferdig vaksinerte beboere

 • En gledelig endring er at vaksinerte beboere igjen kan ha nær fysisk kontakt med nære besøkende. Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nær fysisk kontakt. I tillegg kan beboere ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte nære besøkende som bør være de samme over tid og som er de beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • Av hensyn til ikke-vaksinerte beboere ønsker vi at besøk foregår i beboers rom.
 • Besøkende skal fortsatt registrere seg ved ankomst grunnet smittesporing - som fremdeles kan bli aktuelt.
 • Smitteråd* til besøkende skal fremdeles følges av alle besøkende.
 • Uvaksinerte beboere kan ha behov for å skjermes mer enn de vaksinerte beboerne. Det vil derfor i større grad være lokale bestemmelse og individuelle vurderinger for å ivareta den enkelte.
 • Personer som av ulike grunner er i karantene skal ikke komme på besøk før karantenetiden er over.
 • Personer som er/skal testes for korona kan ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Besøk til uvaksinerte beboere

Virksomhetsleder og behandlende helsepersonell, sammen med pasienten og pårørende, skal gjøre en vurdering av risiko for smitte og pasientens behov for besøk. Besøk til uvaksinerte beboere forutsetter at:

 • Smittevernråd* følges.
 • Besøket er godkjent av sykehjemmet ved institusjonsleder.
 • Antall besøkende begrenses innendørs slik at avstand kan ivaretas, 1 meter - helst 2 meter.
 • Det skal helst ikke være fysisk kontakt mellom besøkende og pasienter/beboere.
 • Besøket begrenses i tid.
 • Besøket foregår på pasientens rom eller ute.

* Smittevernråd til alle besøkende

Besøkende skal:

 • Være uten noen symptomer på luftveisinfeksjon og/eller andre akutte sykdomstegn og skal ikke være i karantene.
 • Dersom pårørende har hatt luftveisinfeksjon skal de ha vært uten symptomer i 24 timer før de kommer på besøk.
 • Utføre håndhygiene før besøkende går inn i institusjonen.
 • Holde minst 1 meters avstand til andre, helst 2 meter.
 • Utføre håndhygiene når besøkende forlater institusjonen.

Ved sterk mistanke om smitte eller påvist smitte gjelder egne regler.

Praktisk gjennomføring av besøk i institusjoner

 • Besøkstid Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og Tjøme omsorgssenter: kl.11:00–19:00.
 • Besøkstid Villa Smidsrød og Smidsrød helsehus: kl. 13:00–15:00 og kl. 17:00–19:00.
 • Registrer deg i besøksprotokollen i resepsjonen på innsiden av hoveddøra, med navn og telefonnummer.
 • Besøk må foregå på beboernes rom eller ute.
 • Bruk munnbind til og fra beboerrom.
 • Uvaksinerte beboere og besøkende bør ha munnbind ved samvær, og opprettholde avstand til hverandre under besøket.
 • Rengjør hendene med håndsprit når du kommer og går.
 • Ikke kom på besøk når du har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Det er ingen servering under besøket, medbrakt er greit.
 • Besøkende skal gi sitt samtykke til at oversikt over besøkende noteres.
 • Besøkende informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen. Får de påvist covid-19, skal dette umiddelbart meldes til leder i avdelingen der besøk er gjennomført.
 • For besøk i friluft gjelder de samme retningslinjene som for besøk innendørs.

Vi ber om at våre anbefalinger respekteres av hensyn til sårbare beboere i våre institusjoner

Færder kommune legger også til rette for digitale løsninger for kontakt mellom pasienter/beboere og pårørende.

Det er kommunelegen, sammen med kommuneledelsen, som beslutter når forsterkede tiltak i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen bør vurderes.

Retningslinjene vil revideres og kan endres ved nye anbefalinger fra helsedirektoratet og/eller lokale vurderinger av smitterisiko.

Les gjerne informasjonen på FHI sine nettsider før besøk: