Selvtesting

Hvor får du tak i selvtesten?

Testing for covid-19 er frivillig. Skolens/arbeidsplassens rolle er å informere og legge til rette for utdeling av test-kit. Du kan også bestille henting av selvtest på teststasjonen på Stensarmen.

Praktisk gjennomføring

  • Deltakere i samme kohort, klasse, skift eller arbeidslag bør testes samtidig innenfor et gitt tidsrom.
  • Testen skal utføres enten i klasserommet/arbeidsplassen eller hjemme.
  • Man testes med antigen hurtigtest. Det er en selvprøve tatt fra fremre nese.

Hvordan tar jeg selvtesten?

Selvtesten er enkel å bruke. Du tar testen på deg selv og leser av svaret på testpinnen etter femten minutter.

  • Testpinnen: Føres 2-3 cm inn i fremre nese og roteres rundt i 10 sekunder i begge nesebor.
  • Reagensrøret: rør om i væsken med testpinnen 10 ganger, klem på svampen på testpinnen før du tar ut pinnen og setter korken på reagensrøret med spissen opp
  • Testbrikken: Dryppe fire dråper i sirkelen. Ikke rør eller beveg testbrikken.
  • Resultatet avleses etter 15 minutter (min) og 30 minutter (maks).

Se demonstrasjon her

Hvis du tester positivt på selvtest

Har du testet positivt for koronavirus på selvtest, må du i isolasjon.

  • Ring direkte til smittesporingen på tlf.: 33 28 42 56.
  • Kontakt teststasjonen på Stensarmen for å ta en bekreftende test (PCR-test).
  • Dersom PCR-testen er negativ, regnes hurtigtesten som falsk positiv og tiltakene avsluttes.

Hvis du tester negativt på selvtest

Selv om hurtigtesten er negativ er det viktig å fortsette å følge gjeldende smittevernråd. Negativt svar betyr ikke at man er sikker smittefri.