Besøk i bemannet omsorgsbolig i Færder kommune

Klikk for stort bildeDet skal legges til rette for besøk til beboere i bemannet bolig. Det er viktig at sårbare beboere ikke utsettes for unødig smitterisiko, samtidig er det viktig med mulighet til samvær med sine nærmeste.  Det er beboer selv som bestemmer restriksjoner av besøk i sitt eget hjem og i hvor stor grad de vil beskyttes mot covid-19. 

Grunnet stor spredning av muterte virusvarianter skal det brukes munnbind fra inngangen til institusjonen og til/fra pasientens bolig. For uvaksinerte beboere bør munnbindet brukes under hele besøket.

Nye besøksrutiner etter at majoriteten av beboerne er ferdig vaksinerte

En stor andel av beboerne i omsorgsboligene nå er vaksinerte. Det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke da vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle.  Det kan ta inntil 2 uker fra 2. vaksinedose er gitt før best mulige beskyttelse er oppnådd for den enkelte.

En gledelig endring er at vaksinerte beboere igjen kan ha nær fysisk kontakt med nære besøkende. Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nær fysisk kontakt. I tillegg kan beboere ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte nære besøkende som bør være de samme over tid og som er de beboeren selv har definert som sine nærmeste.

Av hensyn til ikke vaksinerte beboere ønsker vi at besøk foregår i beboers leilighet eller ute. Vi ønsker å få mulighet til å få gi god informasjon om vaksinasjon, besøksrutiner og nødvendige smittevernrutiner. Derfor ønsker vi at besøk avtales på forhånd.

Grunnet smittesporing som fremdeles kan bli aktuelt ønsker vi at besøkende registrerer seg. Det er fremdeles uavklart i hvor stor grad vaksine beskytter mot smittespredning.

Medvirkning og tilrettelegging for besøk må fremdeles skje innenfor rammene av forsvarlighetskravet og selv etter vaksinering er det en forutsetning for besøk at:

 • Smittevernråd* følges av alle besøkende.
 • Tid/sted for besøket avtales med boligen på forhånd.
 • Det skal ved avtale avklares at besøkende er uten symptomer*.

Er du i karantene?

Personer som av ulike grunner er i karantene skal ikke komme på besøk før karantenetiden er over. Personer som er/skal testes for Korona kan ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

* Smittevernråd til alle besøkende

Besøkende skal:

 • Være uten noen symptomer på luftveisinfeksjon og/eller andre akutte sykdomstegn.
 • Dersom pårørende har hatt luftveisinfeksjon skal de ha vært uten symptomer i 24 timer før de kommer på besøk.
 • Utføre håndhygiene før besøkende går inn i boligen.
 • Holde minst 1 meters, helst 2 meter avstand til andre.
 • For uvaksinerte beboere: Det bør ikke være fysisk kontakt mellom besøkende og beboere. Dersom fysisk kontakt likevel er nødvendig bør tett ansikt-til-ansiktskontakt unngås. 
 • Gå direkte til beboers leilighet.
 • Dersom besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte felleskjøkken.
 • Utføre håndhygiene når beboers leilighet/boligen forlates.

Ved sterk mistanke om smitte eller påvist smitte gjelder egne regler.

Praktisk anbefalinger for gjennomføring av besøk:

 • Besøkende tar kontakt med personalet pr. telefon/dørklokke når de ankommer og blir fulgt til leiligheten.  Det skal brukes munnbind fra inngangen til institusjonen og til/fra pasientens rom. For uvaksinerte beboere bør munnbindet brukes under hele besøket.
 • Smittevernråd* følges
 • Antall besøkende bør begrenses til at minst en meters avstand kan overholdes hos uvaksinerte beboere.
 • Kontakt punker bør vaskes etter besøk.
 • Det bør fremdeles føres besøksprotokoll for å kunne smittespore effektivt ved behov.
 • Pårørende skal gi sitt samtykke til at besøket protokollføres.
 • Besøkende informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen. Får de påvist Covid-19, skal dette umiddelbart meldes til leder i boligen der besøk er gjennomført.

Retningslinjene vil revideres ved nye anbefalinger fra helsedirektoratet.

Aktuell informasjon fra FHI: