Besøk i institusjoner i Færder kommune

Klikk for stort bilde

Syke og eldre er sårbare for smitte av koronaviruset. Det generelle besøksforbudet i institusjoner ble lettet på i begynnelsen av mai ved at helsepersonellet, sammen med beboer og pårørende, kunne gjøre en vurdering av risiko for smitte og beboers behov for besøk.

Det er stigende smittetall i befolkningen. Det er viktig at særlig sårbare beboere ikke skal utsettes for unødig smitterisiko, samtidig som det skal legges til rette for enkelt beboere og deres pårørendes behov for samvær med sine nærmeste.

Med denne bakgrunn legger vi til rette for besøk til beboere i institusjonene i Færder. Besøk vil kunne gjennomføres i beboers rom.

Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), kan ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, kan de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Dersom smittesituasjonen i nærområdene endres vil vi vurdere å endre besøksrutinene.

Virksomhetsleder og behandlende helsepersonell, sammen med pasienten og pårørende, skal gjøre en vurdering av risiko for smitte og pasientens behov for besøk.

Besøk forutsetter at:

 • Smittevernråd følges (smittevernrådene finner du i avsnittet under)
 • Besøket er godkjent av sykehjemmet ved institusjonsleder
 • Antall besøkende begrenses innendørs
 • Besøket begrenses i tid
 • Tid/sted for besøket avtales med avdelingen på forhånd

Smittevernråd til besøkende

Besøkende skal:

 • Være uten noen symptomer på luftveisinfeksjon og/eller andre akutte sykdomstegn og skal ikke være i karantene.
 • Dersom pårørende har hatt luftveisinfeksjon skal de ha vært uten symptomer i 24 timer før de kommer på besøk.
 • Utføre håndhygiene før de går inn i institusjonen.
 • Holde minst 1 meters avstand til andre, helst 2 meter.
 • Gå direkte til beboers rom/besøksrom og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Utføre håndhygiene når beboer/ besøksrommet forlates.

Ved sterk mistanke om smitte eller påvist smitte gjelder egne regler.

Praktisk gjennomføring av besøk i institusjoner:

 • Besøkstid Bjønnesåsen og Tjøme omsorgssenter: Kl. 11.00-19.00
 • Besøkstid Villa Smidsrød og Smidsrød helsehus: Kl. 13.00-18.00
 • Tid for besøket avtales med avdelingens leder på forhånd, senest dagen før besøket.
 • Besøk i helger avtales før kl. 16.00 fredag.
 • Besøkende tar kontakt med personalet pr. telefon/dørklokke når de ankommer og blir fulgt til besøksrommet.
 • Antall besøkende begrenses til 2 besøkende pr. gang pr. pasient/beboer når besøket er innendørs.
 • Det skal helst ikke være fysisk kontakt mellom besøkende og pasienter/beboere. Det tilrettelegges for minimum 1 meters avstand mellom besøkende og pasienter/beboere, helst 2 meter. Dersom berøring må finne sted, bør en prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Hvis besøkende har med mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende kan ikke benytte felleskjøkken og det vil ikke bli tilbudt servering under besøket.
 • Det kan være en besøksvert tilstede under besøket og gi bistand ved behov.
 • Institusjonen har ansvar for at kontaktpunkter vaskes/desinfiseres mellom hvert besøk 
 • Det bør føres oversikt over besøkende for å kunne smittespore effektivt ved behov.
 • Besøkende skal gi sitt samtykke til at oversikt over besøkende noteres.
 • Besøkende informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen. Får de påvist Covid-19, skal dette umiddelbart meldes til leder i avdelingen der besøk er gjennomført.
 • Besøk i friluft er anbefalt og innebærer mindre smitterisiko enn besøk innendørs.
 • Besøk i friluft avtales direkte med avdelingen. Her vil andre besøkstider kunne avtales.
 • De samme retningslinjene som for besøk innendørs gjelder.

Færder kommune legger også til rette for digitale løsninger for kontakt mellom pasienter/beboere og pårørende.

Retningslinjene vil revideres ved nye anbefalinger fra helsedirektoratet.

Les gjerne info i link under før besøk:

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/