Informasjon om krisepakke 3 til idrett, kultur og frivillighet

Klikk for stort bilde

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søkere må være registrerte i Frivilligregisteret. Søknadsfrist er 15. januar 2021.

Informasjon, veiledning og spørsmål og svar om ordningen ligger på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet, som forvalter de to ordningene.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no