Informasjon til alle ansatte fra kommunedirektør Toril Eeg