Informasjon til alle ansatte i Færder kommune fra kommunedirektør Toril Eeg, 16. mars

Klikk for stort bilde  

Kjære alle medarbeidere,

Jeg vil fra og med i dag sende ut informasjon til dere hver annen dag. Dette fordi vi er i en krevende situasjon på alle måter og informasjonen og retningslinjene fra myndighetene endres kontinuerlig. Det er viktig at dere får informasjonen fra kommunen enhetlig og samlet. 

Se informasjonen under og følg også med på kommunens nettside og www.fhi.no.

Med hilsen, Toril Eeg, kommunedirektør

Informasjon til alle ansatte 16. mars 2020

SMITTEVERN FOR ANSATTE

  • Alle ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra dersom ikke arbeidets karakter er slik at dere MÅ til arbeidsplassen.  Alle oppgaver som KAN gjøres hjemmefra SKAL gjøres hjemmefra.
  • De som har hjemmearbeid forventes å håndtere henvendelser innenfor normal arbeidstid pr telefon og epost.
  • Dersom du fortsatt skal utføre arbeidet på arbeidsplassen, må smitteverntiltak overholdes. Det viktigste er håndhygiene, samt å ikke oppholde seg flere i samme rom
  • Det skal ikke spises lunsj sammen og det ikke avholdes møter som ikke er digitale.  Bruk digitale kommunikasjonsløsninger som Skype, Facetime o.l. 
  • Nødvendig rapportering (helse og omsorg) må skje med færrest mulig personer, og med god avstand til hverandre.
  • De som må bruke kollektivtransport for å reise til jobb, bør bli hjemme.
  • Helsepersonell som ikke kan komme på jobb, uten å benytte offentlig transport, avklarer andre transportmuligheter med sin leder.
  • De som arbeider i utedrift og byggdrift er ikke på sine lokasjoner, men er i beredskap hjemme.
  • Vi trenger flest mulig ansatte som ikke er smittet, lengst mulig.

INNKALLING TIL FORSVARET ELLER HEIMEVERNET? 

Mobilisering til sivilforsvaret, forsvaret og heimevernet har startet. Ta kontakt med nærmeste leder for avklaring rundt dette.

MOBILISERING AV HELSEPERSONELL SOM ARBEIDER I ANDRE YRKER I DAG

Skaff oversikt over helsepersonell som jobber i andre yrker i din virksomhet i dag og som kan mobiliseres ved behov. Meldes til nærmeste leder. 


INGEN PERMITTERES

ADGANGSKONTROLL

Adgangskontroll på institusjoner og omsorgsboliger skal gjennomføres strengt. Færrest mulig skal ha adgang på grunn av smittefare.