Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.

Statsforvalteren har bedt om at kommunene ukentlig gjør en risikovurdering av smittesituasjonen. 

Risikovurderingen sendes til statsforvalteren og publiseres på kommunens hjemmeside.

Risikonivå vurderes fra 1-5. Les mer her om de ulike risikonivåene.

Klikk på overskriften for å lese den aktuelle risikovurderingen.