Besøk i institusjoner i Færder kommune

Syke og eldre er sårbare for smitte av koronaviruset og andre smittsomme sykdommer. Smitten er økende, også i Færder. Selv om den største andel av befolkningen er vaksinerte for koronavirus, og de fleste sykehjemsbeboerne har fått 3. vaksinedose, er risiko for smitte stor.

 • Besøk bør avtales med avdelingen på forhånd og skal registreres.
 • Besøkende skal utføre god håndhygiene og bruke munnbind.
 • Det skal legges til rette for god håndhygiene, og munnbind skal være tilgjengelig.
 • Besøkende bør holde minst 1 meter avstand til andre.
 • Vi ønsker at besøkene ikke er flere samtidig enn at 1 meter avstand kan opprettholdes.
 • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eksempel ved alvorlig sykdom.

Uvaksinerte beboere kan ha behov for å skjermes mer enn de vaksinerte beboerne.  Det vil derfor i større grad være lokale bestemmelse og individuelle vurderinger for å ivareta den enkelte.

Selv om mange er vaksinert for covid-19 er det økende smitte med nye virusvarianter og det er i tillegg andre infeksjoner vi helst ikke vil ha inn i våre institusjoner.

Smitteråd* til besøkende skal derfor følges av alle besøkende.

* Smittevernråd til alle besøkende

Besøkende skal:

 • Være uten noen symptomer på luftveisinfeksjon og/eller andre akutte sykdomstegn.
 • Personer som testes for Korona kan ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
 • Dersom pårørende har hatt luftveisinfeksjon skal de ha vært uten symptomer i 24 timer før de kommer på besøk.
 • Utføre håndhygiene før besøkende går inn i institusjonen.
 • Bruke munnbind under hele besøket.
 • Holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Utføre håndhygiene når besøkende forlater institusjonen.

Praktisk gjennomføring av besøk i institusjoner

 • Besøkstid Villa Smidsrød og Smidsrød helsehus: kl. 13:00-15:00 og 17:00-19:00.
 • Hvis besøkende har med mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.

Vi ber om at våre anbefalinger respekteres av hensyn til sårbare beboere i våre institusjoner

Færder kommune legger også til rette for digitale løsninger for kontakt mellom pasienter/beboere og pårørende.

Det er kommunelegen, sammen med kommuneledelsen, som beslutter når forsterkede tiltak i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen bør vurderes.

Retningslinjene vil revideres og kan endres ved nye anbefalinger fra helsedirektoratet og/eller lokale vurderinger av smitterisiko.

Les gjerne informasjonen på FHI sine nettsider før besøk.