Tjøme arbeids- og aktivitetssenter

Tjøme arbeids- og aktivitetssenter består av inne- og utegrupper, som gir arbeids- og aktivitetstilbud på dagtid til personer:

 • med nedsatt funksjonsevne, funksjonsforstyrrelser, multifunksjonshemminger, psykiatri og demens
 • på arbeidstrening fra Nav

Målsetting er:

 • Sosiale aktiviteter
 • Sosialt nettverk
 • Mosjon og frisk luft

Aktiviteter

 • Hestevognkjøring
 • Svømming
 • Turer
 • Musikk og dans
 • Matlaging
 • Sykkelgruppe
 • Varierte uteaktiviteter etter årstiden

Arbeid

 • Produksjon av tennbriketter av kommunalt papir som vi makulerer
 • Vedproduksjon der vi selv hogger tømmeret - for private og kommunen
 • Skjøtselsarbeid i nasjonalparken
 • Vi rydder hager, klipper plener, måker snø og annet vedlikeholdsarbeid
 • Selger ved, juletrær og tennbriketter
 • Aktivitetsverksted
 • Kjører internpost for kommunen i syd Færder

Tjøme arbeids- og aktivitetssenter er organisert under Miljøarbeidertjenesten.
Ønskes det plass ved Tjøme arbeids- og aktivitetssenter må det søkes via tjenestekontoret.

Slik søker du

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester.
Send inn søknadsskjemaet til tjenestekontoret.

Kontakt - Innegrupper
Telefon 409 15 565
Kontakt - Låven
Mobil 941 36 408
Kontakt - Bryggerhuset
Mobil 901 30 780
Nina Wiborg Bjelland
Leder
E-post
Telefon 901 68 340

Adresse

Kirkerønningen 13
3145 Tjøme