Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00.

Ny karrieremodell for sykepleierstudenter

Færder kommune har i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge etablert en ny karrieremodell for sykepleierstudenter. Klikk for stort bilde

Gjennom hele studiet tilbyr vi inntil ti engasjerte, faglig nysgjerrige sykepleierstudenter 20% fast stilling med arbeid annenhver helg (ca kr 7.000/mnd) ved ett av kommunens sykehjem / helsehus eller i hjemmetjenesten. Det vil bli gitt god opplæring, veiledning i samlet gruppe og fleksibilitet under eventuelle utvekslingsopphold.

Som sykepleier vil du få 100% fast stilling fra første dag etter fullført studie/autorisasjon i et ett-årig trainee-program med fire måneder i henholdsvis sykehjem, helsehus og hjemmetjenester. Du vil få en fast veiledningsgruppe med geriatrisk sykepleier, samt opplæring i lokale spesialiteter. Vi har en god fadderordning og fagdager / hospitering i tjenestekontor, demenspoliklinikk, innsatsteam, Inn på tunet, kvalitetsutvalget, lindrende enhet, bofellesskap for psykisk helse og rus, og bolig for psykisk utviklingshemmede. Du vil også ha fagdager i etisk råd, sentralkjøkken, med demenssykepleier, kreftsykepleier, ergoterapeut i hjemmerehabilitering, samt med virksomhetsdirektøren. 

Er dette noe for deg?

Send søknad til Monika B. Berg, leder for Ressurssenteret:
monika.beate.berg@faerder.kommune.no