Færder friskliv og mestring

Færder friskliv og mestring er en kommunal helse- og omsorgstjeneste som tilbyr hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse og har ellers oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeider med spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle aktører.

Hvem tilbudet er for?

Målgruppen er personer over 18 år som har behov for veiledning, støtte og motivasjon til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene, eller også å kunne leve bedre med og mestre sin situasjon.

Her kan du lese mer om friskliv ung 12 og 20 år.  

Hva vi kan hjelpe med?

Færder friskliv og mestring gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Vi har også lærings- og mestringstilbud rettet mot lettere psykisk helseutfordringer, søvnproblematikk m.m.

Tjenesten ledes av fysioterapeuter med kompetanse innenfor leveområdene samt endringsveiledning og kognitiv terapi.

Fastlegen rekvirerer Frisklivsresept for en periode på 16 uker med en egenandel på kr 400,–. Du får da tilgang til treningstilbudet på vår aktivitetsplan (18–65 år eller 65 år+) samt de fleste av våre kurs. Dersom du ikke ønsker en Frisklivsresept, men vil kun delta på kurs tilkommer egenandel på kr 200,–.

  • Egenandel Kognitivt mestringskurs (KIB) kr 600,–
  • MediYoga kr 600,–
  • Hverdagsglede kr 400,–

Hva får du gjennom Frisklivsresepten?

Ved oppstart får du tilbud om en individuell helsesamtale med veileder ved Frisklivssentralen hvor det i fellesskap utarbeides en plan for perioden. Etter endt reseptperiode oppsummerer vi dine erfaringer og drøfter veien videre.

Om du ønsker å forberede deg til disse samtalene, kan du ta i bruk dokumentene over som tar for seg mange av de aktuelle temaene vi går igjennom i en helsesamtale. Eventuelt ta det med deg som støttedokumentasjon for samtalen.

Tilbakemelding

Etter endt reseptperiode gis det en tilbakemelding til den som har skrevet ut resepten.

Timeplaner og kurstilbud - høsten 2021

Timeplaner

Kurs og grupper

Færder friskliv og mestring er organisert under Smidsrød Helsehus.

Tonje Elisabeth Krapf-Sterner
Spesialfysioterapeut
E-post
Mobil 918 76 823
Maike Sussmann-Karssen
Fysioterapeut
E-post
Gro Thorbjørnsen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 953 33 132

Adresse

Øreveien 13, 3120 Nøtterøy