Informasjon fra tjenestekontoret i Færder kommune om støttekontakt og avlastning

Klikk for stort bilde

Oppdaterte opplysninger fra tjenestekontoret vedrørende avlastere og støttekontakter.

Til deg som har vedtak om avlastning i privathjem, samt utfører avlastningstjenester

Kommunen følger alle råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet vedrørende koronapandemien. Kommunen gjør fortsatt alle nødvendige tiltak for å unngå økt smittespredning.

Regjeringen har 18.01.21 besluttet å lette på noen av de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene som gjaldt i perioden 04.01.2021 og frem til 18.01.21. Fra 18.01.2021 kan avlastning gjennomføres i privathjem. Dette med bakgrunn i at det nå er åpnet opp for fem gjester i tillegg til egen husstand.

Kommunen legger ut oppdatert informasjon på kommunes nettsider ved eventuelle endringer.

Ta kontakt med tjenestekontoret på telefon 95 19 34 80 eller e-post: postmottak@faerder.kommune.no dersom du har spørsmål til dette.

Til deg som har vedtak om støttekontakt, samt deg som utfører støttekontakttjenester

Kommunen følger alle råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet vedrørende koronapandemien. Kommunen gjør fortsatt alle nødvendige tiltak for å unngå økt smittespredning.

Regjeringen har 18.01.2021 besluttet å lette på noen av de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene som gjaldt i perioden 04.01.2021 og frem til 18.01.2021.Dette innebærer at støttekontaktordningen kan gå som normalt ved fysiske møter, så lenge smitteverntiltak opprettholdes.

Kommunen legger ut oppdatert informasjon på kommunes nettsider, ved eventuelle endringer.

Ta kontakt med tjenestekontoret på telefon 95 19 34 80 eller e-post: postmottak@faerder.kommune.no dersom du har spørsmål til dette.

Tjenestekontoret - ekspedisjon
E-post
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

Adresse

Postadresse
Færder kommune
Tjenestekontoret
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy