Informasjon fra tjenestekontoret i Færder kommune om støttekontakt og avlastning

Klikk for stort bilde

Oppdaterte opplysninger fra tjenestekontoret vedrørende avlastere og støttekontakter.

Til deg som har vedtak om avlastning i privathjem, samt utfører avlastningstjenester

Kommunen følger alle råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet vedrørende koronapandemien. Kommunen gjør fortsatt alle nødvendige tiltak for å unngå økt smittespredning.

Smittesituasjonen i Færder kommune er nå mer stabil, og kommunen går fra tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået til høyt tiltaksnivå B, regulert i covid-19 forskriften kap. 5B. De fortsatt strenge tiltakene gjelder i tidsrommet fra 12.04.21 til og med 22.04.21.

Det åpnes opp for at avlastning i privathjem nå kan gjennomføres dersom avlaster og den som mottar tjenesten er friske, samt at ingen familiemedlemmer er i karantene. Det oppfordres til fortsatt god håndhygiene, og å tenke smittevern. Dersom avlastning ikke kan gjennomføres grunnet smittevernhensyn, tas dette opp med tjenestekontoret.

Kommunen legger ut oppdatert informasjon på kommunes nettsider ved eventuelle endringer.

Ta kontakt med tjenestekontoret på telefon 95 19 34 80 eller e-post: postmottak@faerder.kommune.no dersom du har spørsmål til dette.

Til deg som har vedtak om støttekontakt, samt deg som utfører støttekontakttjenester

Kommunen følger alle råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet vedrørende koronapandemien. Kommunen gjør fortsatt alle nødvendige tiltak for å unngå økt smittespredning.

Smittesituasjonen i Færder kommune er nå mer stabil, og kommunen går fra tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået til høyt tiltaksnivå B, regulert i covid-19 forskriften kap. 5B. De fortsatt strenge tiltakene gjelder i tidsrommet fra 12.04.21 til og med 22.04.21.

Det åpnes opp for at støttekontaktordningen kan utføres tilnærmet normalt, dersom støttekontakten og den som mottar tjenesten er friske, samt at ingen familiemedlemmer er i karantene. Det oppfordres til fortsatt god håndhygiene, holde avstand, og gjerne møtes utendørs. Dersom støttekontaktordningen ikke kan gjennomføres grunnet smittevernhensyn, tas dette opp med tjenestekontoret.

Kommunen legger ut oppdatert informasjon på kommunes nettsider, ved eventuelle endringer.

Ta kontakt med tjenestekontoret på telefon 95 19 34 80 eller e-post: postmottak@faerder.kommune.no dersom du har spørsmål til dette.

Tjenestekontoret - ekspedisjon
E-post
Telefon 951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00

Adresse

Postadresse
Færder kommune
Tjenestekontoret
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy