Søke helse- og omsorgstjenester

Tjenestekontoret behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester.

Du har rett til tjenester i henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven, og kommunen har plikt til å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. 

Kommunen har noen tjenester/tilbud som ikke er rettighetsfestet, men som du må søke om, f.eks. trygghetsalarm og omsorgsbolig. Kommunen har i tillegg ulike tilbud hvor du selv kan melde din interesse uten å sende søknad.

Søknadsskjemaer

 

Søknadsskjema - helse og omsorgstjenester (under 18 år) (PDF, 332 kB)

 

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret - ekspedisjon

Send e-post

Telefon:  95 19 34 80

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09:00–14:00