Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut i fra egne behov.

Arbeidslederrollen gir brukeren større innflytelse over egen livssituasjon, men stiller også krav til at brukeren må tilegne seg nødvendig kompetanse gjennom grunnleggende opplæring i arbeidslederrollen.

Det er knyttet egenandel til tjenesten.

For de som innvilges tjenesten, er det i Færder kommune innført brukervalg i forhold til valg av leverandør. For tiden er det disse leverandørene kommunen har avtale med:

Dersom det ikke er ønske om privat leverandør, eller ikke tas et aktivt valg, blir tjenesten levert av Færder kommune.

 

Slik søker du:

Se veiledning til utfylling av skjemaet.
Fyll inn søknadsskjemaet Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 564 kB) (PDF, 3 MB).
Send inn søknadsskjemaet til Tjenestekontoret.

Tjenesten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1d, samt helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr 6b og 3-8.