Priser og stipend

Færder kommune deler årlig ut priser og stipend. Målet er å legge til rette for gode rammevilkår, inspirere til videre arbeid og vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og frivillighet.

Bøye. Foto.

Kulturpris

Færder kommunes kulturpris er ment å stimulere kulturell og kunstnerisk virksomhet i kommunen. Kulturprisen kan deles ut til personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som belønning for verdifull kulturell og kunstnerisk innsats i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Kulturprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, og som gjennom sin virksomhet har profilert Færder på en god måte.

Søknadsfrist: 1. september 2021 - Merk saksnummer: 20/7302
Skriftlig begrunnet forslag til kandidater sendes til postmottak@faerder.kommune.no

Statutter for Færder kommunes kulturpris (PDF, 145 kB)

Samfunnspris

Færder kommunes samfunnspris er ment å stimulere frivillighet og inkludering i kommunen.Samfunnsprisen kan utdeles til personer og/eller organisasjoner som bor eller arbeider i Færder kommune, som belønning for verdifull uegennyttig innsats i løpet av året eller over et lengre tidsrom. Samfunnsprisen kan også tildeles personer og/eller organisasjoner med annen tilknytning til Færder, og som gjennom sin uegennyttige innsats har bidratt til Færdersamfunnets beste. I vurderingen av kandidater skal det legges vekt på innsatsens inkluderende karakter.

Søknadsfrist: 1. september 2021 - Merk saksnummer: 20/7303
Skriftlig begrunnet forslag til kandidater sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Statutter for Færder kommunes samfunnspris (PDF, 124 kB)

Færderstipendet

Færderstipendet er ment å stimulere mottakers videreutvikling innenfor områdene kunst, kultur eller idrett. Færderstipendet kan søkes av enkeltpersoner hjemmehørende, eller med nær tilknytning til Færder kommune og som har ønske om utdanning/videreutvikling innen for kunst, kultur eller idrett. Unge søkere prioriteres. Nedre aldersgrense er fylte 16 år ved årets utgang.

Søknadsfrist: 1. september 2021 - Merk saksnummer: 20/7304
Søknad sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Statutter for Færderstipendet (PDF, 124 kB)

Innsending av søknader og forslag

Søknader og forslag sendes: postmottak@faerder.kommune.no
Har du spørsmål? Ta kontakt med Hege Rui, tlf.: 48 18 57 06.

Tidligere vinnere

2020

  • Kulturpris: Kari Giertsen Trythall
  • Samfunnspris: Pål Wang og Store Færders venner
  • Færderstipendet: William Vikan Andersen og Sunniva Marie Nese

2019

  • Kulturpris: Hedda Caroline Wigeland Håkegård
  • Samfunnspris: Hege Buchman Indseth fra Tjøme golfklubb, og Roar Almquist og Geir Morgen Hansen fra Tjøme løpeklubb
  • Færderstipendet: Oscar Almquist

2018

  • Kulturpris: Geirr Johnson
  • Samfunnspris: Tjøme og Hvasser Røde kors hjelpekorps
  • Færderstipendet: Kathrine Karlsen Vefling
Vigdis Trømborg Martin
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 993 26 698
Hege Rui
Leder/virksomhetsleder
E-post
Mobil 481 85 706