Fond, stiftelser og offentlige midler til anlegg, utstyr, aktivitet og arrangement

Klikk for stort bilde  

Det finnes mange fond, stiftelser og andre ordninger som gir penger til ulike prosjekter. Dette kan være til forskjellige anleggstyper, utstyr, arrangementer og andre aktiviteter.

Fond og stiftelser

Under følger forslag til fond og stiftelser:

Søknadsfristene er varierende.

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen gir tilskudd til blant annet regionale idrettsarrangementer. Les mer her.

Les mer om alle tilskuddordningene til fylkeskommunen her.

Norges idrettsforbund og særforbund

Gjennom Norges idrettsforbund og særforbundene finnes det flere tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til blant annet utstyr og allidrett. Les mer her.
  • Oversikt over diverse fond, stiftelser og legater til idrett for mennesker med nedsatt funksjonevne (paraidrett). Klikk her.
  • Det kan søkes om lån av utstyr til paraidrett via enkelte særforbund (ikke alle har denne ordningen). Ta kontakt med særforbund her.
  • Det kan søkes om personlige aktivitetshjelpemidler til paraidrett via NAV. Les mer her.

Vestfold og Telemark idrettskrets

Idrettskretsen har en oversikt over tilskuddsordninger. Les mer her (se fanen "tilskudd" øverst på siden) .

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser kan søke om Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.