Padleled Vestfold og Telemark

Klikk for stort bilde   

Padleled Vestfold og Telemark består av 622 km graderte padleruter langs fylkets kyst, og ble etablert av daværende Vestfold fylkeskommune i 2018. Fra 2021 blir padleleden enda lengre, etter som Padleled Vestfold i 2020 ble utvidet til Padleled Vestfold og Telemark, som følge av at Vestfold og Telemark har blitt ett fylke. Arbeidet med utvidelsen vil pågå gjennom 2020, med mål om å åpne de nye rutene våren 2021.

Kartbok og mobilapp 

Padlere kan nå planlegge turer ut i fra graderte ruter, med grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91 turforslag med rutebeskrivelser, kart, tips og råd om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og toalettfasiliteter. Alt er samlet i en kartbok. Kartboken er gratis, og kan hentes på Servicesenteret i Færder kommune (Tinghaugveien 16). I tillegg kan du få boken ved servicetorgene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Sande, Svelvik og ved fylkeshuset i Tønsberg.

Turforslag

Du finner alle turforslagene i kartboken, som kan hentes gratis på Servicesenteret i Færder kommune (Tinghaugveien 16). Du finner også alle turforslagene i mobilappen OUTTT, som kan lastes ned gratis (søk på "Padleled Vestfold" i appen). 

Du kan også laste ned turforslagene fra Vestold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

Last ned turforslag

Høsten 2018 ble det plassert ut 28 skilt med nyttig informasjon på de mest sentrale utgangspunktene for turer, de store P-ene på kartene i appen og i kartboken forteller hvor disse skiltene står.

Padlehuker

Som en del av Padleled Vestfold og Telemark er det oppført enkle overnattingsplasser; «Padlehuker», langs kysten, tegnet av Arkitektkontoret Biotope. Padlehukene kommer i flere moduler, noen med flere oppholdsrom slik at flere grupper kan oppholde seg der på en gang. Padlehukene er åpne for alle og det er ikke noe bookingssystem. Padlehukene plasseres på steder hvor det også vil være egnede teltplasser. Målet er at det skal bygges minst en padlehuk i hver kystkommune, og de to første finner du allerede i Færder kommune på Østre Bolæren (helt nord på øya) og på Ildverket.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene i fylket. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder. Kommunene har ansvaret for å gjennomføre tilretteleggingstiltak som parkeringsplasser og padlehuker. Dette vil skje gradvis. I tillegg har også Oslofjorden friluftsråd, padlemiljøene i fylket samt Norges Padleforbund bidratt med sin verdifulle kunnskap. Padleled Vestfold og Telemark er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

Linker