Dette skjer i Færder

I Færder kommune er det mange kulturtilbud i regi av kommunen, lag og foreninger. Her kan du lese om det som skjer i Færder og nærliggende steder.

Følg med på sosiale medier

Kulturenheten i kommunen kan følges på Facebook. I arrangementsoversikten er det lagt ut flere kultur-, idretts- og friluftslivsarrangementer i regi av kommunen og lag og foreninger.

  • Lag og foreninger som ønsker sitt arrangement med i kalenderen på Facebook må sette Færder kultur som "medarrangør" og arrangementet blir lagt til arrangementsoversikten.

Nøtterøy kulturhus

Arrangementer på Nøtterøy Kulturhus kan du lese mer om her.

Visit Vestfold

Visit Vestfold har en god oversikt over hva som skjer flere steder i vestfolddelen av fylket.

Færder kulturskole

Færder kulturskole har et bredt undervisningstilbud innen musikk, visuell kunst, teater og dans.

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en nettside med oversikt over aktivitetstilbud for barn og unge i hele landet.