Gjeldene priser per semester

Søskenmoderasjon

Vi tilbyr 25 % søskenmoderasjon.

Fakturering og erstatningsansvar

  • Eleven faktureres en gang pr. semester. Ved ubetalt høstsemester mister eleven plassen for vårsemesteret.
  • Foresatt kan komme i erstatningsansvar dersom kulturskolens instrumenter og eiendeler skades ved skjødesløs behandling.
Kontaktinformasjon kulturskolen
E-post