Serviceerklæring / elevreglement / fravær

  • Serviceerklæringen inneholder informasjon om hva du kan forvente av oss, og hva vi forventer av deg som elev
  • Elevreglementet beskriver blant annet hvem som er kulturskolens målgruppe, elevavgift og påmelding
  • Om du er syk eller trenger fritak fra undervisningen kan du lese mer om hva du bør gjøre under fravær
Kontaktinformasjon kulturskolen
E-post