Skoleruta for Færder kulturskole 2021 – 2022

MÅNED

HVA SKJER?

August

Man. 23. aug

Første undervisningsdag

Oktober

Høstferie uke 41 (11.okt. – 15.okt.)

 

November

 

Desember

Uke 50

Juleavslutninger

Januar

Man. 3. jan.

Første undervisningsdag etter juleferien

Februar

Uke 8 (21. -25. feb)

Vinterferie

Mars

 

April

11. – 18. april

Påskeferie

Mai

Fridager:

26. - (Kr. Himmelfart) og 27.mai

Juni

Fridager:

6. juni 2. Pinsedag

Uke 23, (7. – 10. juni)

Avslutningsuke