Hundehold og båndtvang

      

Hundeloven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den enkelte for å vareta slike hensyn. Det skal vises aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Båndtvang

I perioden 1. april–20. august er det generell båndtvang etter hundelovens bestemmelser. Dette innebærer at hunden da skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Færder nasjonalpark

For Færder nasjonalpark gjelder egne bestemmelser knyttet til hundehold og båndtvang. I sone B skal hunder holdes i bånd hele året. I de øvrige delene av nasjonalparken skal hunder holdes i bånd i perioden fra 1. april til 15. oktober. Det vises til eget vernekart med soneinndelinger (PDF, 5 MB).

Hundepark på Rosanes friområde

Færder kommune ferdigstilte juli 2019 arbeidet med å etablere hundepark på Rosanes friområde. Hundeparken er et inngjerdet område hvor hundene kan bevege seg fritt og sosialiseres med andre hunder. Parken er åpen alle dager for alle type hunder. Den er delt i to, en del for små hunder og en for store hunder.

Her kan du lese mer om hundeparken