Frivilligbørs Tønsberg og Færder 2022

Har du lyst til å bli med på en morsom og effektiv nettverksbygging, samtidig som du bidrar til å gjøre lokalsamfunnet enda bedre? Da er Frivilligbørs midt i blinken for deg!

Hva er Frivilligbørs?

Frivilligbørs er en møteplass hvor lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan møtes ansikt til ansikt og utveksle ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler. Samarbeid kan for eksempel handle om å dele kompetanse, praktisk hjelp, underholdning, utstyr eller lokaler.

Frivilligbørs Tønsberg og Færder går av stabelen 14. september kl 17.00 -19.00 på Støperiet.  

Eksempler på avtaler som kan inngås på Frivilligbørs

 • Koret får låne øvingslokaler mot at de synger på julebordet til bedriften
 • Fotballklubben rydder skog mot at kommunen gruser opp banen
 • Velforening rydder ved sykehjemmet mot at sykehjemmet serverer mat og drikke under arbeidet
 • Interesseorganisasjon arrangerer temamøte mot at kommunen deltar med innlegg
 • Forening sjekker brannvarslere hos hjemmeboende eldre mot gratis lokaler til møtevirksomhet

Påmelding

Har du lyst til å bygge nye nettverk sammen med andre engasjerte organisasjoner, virksomheter og lag? Meld deg på innen 5. september her: 

Påmelding

Last ned plakaten her  (PDF, 2 MB)

Hva skjer på en frivilligbørs?

På frivilligbørsen er det ingen «stands» og alle kan bevege seg fritt og snakke med alle.  Samarbeidsavtaler på en frivilligbørs handler om å dele ressurser, og skal ikke omfatte penger. 

Deltakerne kan dele på ressurser som: 

 • Kloke hoder: Kompetanse, kurs eller rådgiving
 • Nyttige never: Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
 • Varme hjerter: Tid for andre, være et medmenneske
 • Gode forbindelser: Hospitering, mentor eller nettverk
 • Festligheter: Underholdning eller opplevelser
 • Ting og tang: Låne eller arve utstyr eller materialer
 • Husrom: låne lokaler eller lagerplass

Det kan avtales at begge parter gir og får av hverandre, eller at kun den ene parten gir til den andre.

Hvem kan delta?

Frivilligbørs Tønsberg og Færder er åpen for alle bedrifter, frivillige/ideelle organisasjoner og offentlige virksomheter i Tønsberg og Færder. Frivilligbørs er også en flott mulighet for deg som ønsker å bli frivillig. Her møter du mange lag og foreninger som gjerne vil ha deg med på laget!

Hvorfor bør du delta?