Anleggsplan for Færder kommune

Færder kommune har en vedtatt plan for bygging av anlegg til idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturformål.

Anleggsplanen revideres hvert fjerde år. Tilhørende anleggsprogram rulleres hvert år. Alle anlegg som bygges for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturformål skal i prinsippet stå på anleggsplanen. Skal det søkes spillemidler til et anleggsprosjekt, er det et krav om at anlegget står på vedtatt anleggsplan.

Anleggsplanen for 2018 til 2021 med tilhørende anleggsprogram finnes her:

 

 

Tore Birkeland
Rådgiver
E-post
Telefon 97 04 48 75