Færder idrettsråd

Færder idrettsråd er et selvstendig idrettsorgan og er en sammenslutning av idrettslagene i Færder kommune. Representanter til rådet velges av idrettslagene.

Idrettsrådets oppgave er å være et felles talerør for idretten opp mot kommunen, og å samarbeide med kommunen på flere områder innen idrettsfeltet. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet. Idrettsrådet fordeler Lokal aktivitetsmidler (LAM-midler) til idrettslagene hvert år.

Les mer om idrettsrådets oppgaver

Kontakt idrettsrådet