Færder kommunes første kulturminneplan

 

Onsdag 11. november 2020 vedtok kommunestyret i Færder kommunens første kulturminneplan. Planen er utarbeidet av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med en tverrsektoriell arbeidsgruppe fra Færder kommune, og med bred medvirkning fra frivillige lag og organisasjoner.

En første generasjonsplan

Planen er en første generasjonsplan, noe som betyr at det vil være temaer som ikke er tatt opp. Det vil heller ikke være uttømmende informasjon på enkelttemaene, men vi håper at planen gir leseren grunnlag til å finne mer informasjon i andre kilder som planen henviser til.

Kulturminneplanen er tilgjengelig i papirutgave på Tønsberg og Færder bibliotek og på kommunens servicesenter.

Her kan du leses og laste ned en digital versjon av kulturminneplanen. (PDF, 21 MB)

Film som viser noen av kommunens kulturminner