Forslag til anleggsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv, idrett og kultur

Færder kommune har laget et forslag til ny anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og kultur for perioden 2023 til 2027. Planforslaget er laget etter innspill fra innbyggere, lag, foreninger og organisasjoner. Kommunen ønsker nå innspill på forslaget til plan. Dersom du eller din organisasjon har noen innspill til planforslaget, kan disse sendes til postmottak@faerder.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er 30. august 2022.

Last ned forslag til anleggsplan her (PDF, 5 MB)