Bygging av anlegg til idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur

 

På denne siden finnes det tips og råd til bygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur. Det gjelder både for egenorganisert aktivitet og organisert aktivitet.

Hvordan komme i gang med anleggsutvikling

Det å bygge anlegg starter gjerne med en drøm. I denne enkle veilederen (PDF, 725 kB) vises trinnene fra drøm til realisering av et anlegg.

Tips til bygging av anlegg:

  • Kulturdepartementet har utarbeidet veiledere for bygging av flere typer anlegg. Veiledere kan lastes ned her.
  • Norges idrettsforbund har en temaside for bygging av anlegg. Les mer her.
  • Tverga - ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet har tips og råd til hvordan anlegg for egenorganisert anlegg kan utvikles. Les mer om dette her. Tverga har også utviklet en veileder for bygging av anlegg for egenorganisert aktivitet. 
  • Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) har mange tips til gode idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv. I tillegg finnes det mange tips til hvordan realisere et anlegg. Les mer på nettsiden godeidrettsanlegg.no.
  • Lokale og anleggsfonden i Danmark er nyskapende innen anlegg for fysisk aktivitet og kultur. Les mer her.
  • Norges Fotballforbund har utarbeidet en veileder for bygging av forskjellige typer hinder for gummigranulat på avveie fra kunstgressbaner. Les mer om dette her (PDF, 2 MB).

Momskompensasjon ved bygging av anlegg

Les mer her om momskompensasjonsordningen for bygging av anlegg til idrett og fysisk aktivitet.

Byggesaksbehandling for oppføring av anlegg

For de fleste anleggstypene må det søkes om byggetillatelse før byggearbeidet starter. Dersom oppføring av anlegget er søknadspliktig, skal det søkes om byggetillatelse, og ferdigattest når anlegget er ferdigstilt. Les mer om dette her.

Kommunal garanti for låneopptak til bygging av anlegg

Lag og foreninger, som ønsker å bygge anlegg til idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kulturformål, kan søke kommunen om kommunal garanti (simpel kausjon) for låneopptak. Krav til søknad er beskrevet her (PDF, 273 kB).

Tore Birkeland
Rådgiver
E-post
Telefon 97 04 48 75