Kommunal arrangementsstøtte

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner kan søke kommunal støtte til egne arrangementer.

Hvordan fungerer ordningen?

Støtteordningen er til for frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Færder kommune. Det kan søkes støtte til egne arrangementer for idrett, friluftsliv og kultur. Arrangementene må finne sted i Færder kommune eller ha en tydelig tilknytning til Færder. Arrangementet det søkes støtte til må være nytt og kan ikke ha vært gjennomført tidligere.

Det kan søkes om inntil kr 10.000.

Se for øvrig retningslinjer (PDF, 213 kB) om ordningen.

Slik søker du:

Fyll ut søknadsskjema om arrangementsstøtte:

Innkomne søknader i perioden 16. juni til 14. august behandles fra 15. august og sendes søker pr. e-post. Søknader sendt inn utenom søknadsskjemaet behandles ikke.

Rapportering på bruk av arrangementsstøtte

Mottakere av arrangementsstøtte skal rapportere innen én måned etter gjennomført arrangement.

Benytt følgende rapporteringsskjema:

Helena Bisgaard
Rådgiver
E-post
Telefon 90 55 60 21